Sokkel for sengemodulene C1 og C3

Sokkel C4 gir en fin avslutning mot gulv. Den letter også monteringen, og har samme høyde som støttebeina på sengemodul C2.

Sokkel C4 brukes alltid når to sengemoduler monteres over hverandre. Dette fordi sokkelen gir en betydelig vektavlastning og dessuten er tilpasset stigehøyden.